Konvertera Visio till bildformat

Exportera diagram till bildfilformat

Den här artikeln förklarar hur du exporterar en Microsoft Visio diagram till en bild medAspose.Diagram for .NET API. AnvändDiagram klasskonstruktorn för att läsa diagram-filerna och metoden Spara för att exportera diagram till valfritt bildformat som stöds.

Så här exporterar du ett diagram till en bild:

  • Skapa en instans av klassen Diagram.
  • Anropa Diagram-klassens Spara-metod och ställ in bildformatet du vill exportera till. Utdatafilen ser ut som originalfilen.

Exportera Microsoft Visio Ritning till bildfil

Det är också möjligt att spara en viss sida till bild istället för hela dokumentet: