Yönlendirmeyi Ayarlayın ve Kaydederken Gizli Visio Sayfalarının Dışa Aktarılmasını Kontrol Edin

Visio Sayfa Düzenini Dikey veya Yatay olarak değiştirme

Python via Java API için Aspose.Diagram, geliştiricilerin Visio çizim sayfasının yönünü programlı olarak ayarlamasına olanak tanır. Bu yardım konusu, bu görevin nasıl gerçekleştirileceğini açıklar.

Python via Java API için Aspose.Diagram, bir Visio çizim sayfasını temsil eden Page sınıfına sahiptir. Page sınıfı tarafından sunulan PageSheet özelliği ayrıca yazdırma özelliklerini de gösterir. Yazdırma özelliklerinin PrintPageOrientation alanı, sayfanın döndürülmesine izin verir. Dikey, Yatay ve yazıcıdaki ile aynı olmak üzere üç seçenek sunar. PrintPageOrientation alanı, Python via Java API için Aspose.Diagram kullanılarak programlı olarak ayarlanabilir.

Bu örnek şu şekilde çalışır:

  1. Mevcut bir Visio diagram’i Diagram sınıf nesnesine yükleyin.
  2. Visio sayfasını ayıklayın
  3. Yönünü Dikey, Yatay veya yazıcıdakiyle aynı olarak ayarlayın.
  4. Visio diagram’i kaydedin.

Oryantasyon Programlama Örneği Ayarla

Aşağıdaki kod örneği, Visio sayfasının yönünün nasıl ayarlanacağını gösterir.

Kaydederken Gizli Visio Sayfalarının Dışa Aktarılmasını Kontrol Edin

Aspose.Diagram Python için via Java API, geliştiricilerin tasarruf Visio sayfa dahil etmesine veya hariç tutulmasına izin verir. Hatta Python via Java API için Aspose.Diagram’i kullanarak Visio sayfayı gizleyebilirler çünkü seçeneği ShapeSheet sayfasındaki UIVisibility hücresi aracılığıyla zaten mevcuttur.

Visio Diagram’de bir Sayfayı Gizle ve Dışa Aktarma Seçeneğini Ayarla

Python via Java API için Aspose.Diagram, bir Visio çizim sayfasını temsil eden Page sınıfına sahiptir. Page sınıfı tarafından sunulan PageSheet özelliği, sayfa özelliklerini de gösterir. Sayfa özelliklerinin UIVisibility alanı, sayfanın gizlenmesine izin verir. Geliştiriciler daha sonra SVGSaveOptions, XPSSaveOptions, ImageSaveOptions, HTMLSaveOptions ve PdfSaveOptions sınıflarına eklenen exportHiddenPage özelliğini kullanabilir.

PDF için Dışa Aktarma Seçeneğini ayarlayın

Aşağıdaki kod, diagram - PDF biçimini kaydetmeden önce kaydetme seçeneklerinin nasıl ayarlanacağını gösterir.

HTML için Dışa Aktarma Seçeneğini ayarlayın

Aşağıdaki kod, diagram - HTML biçimini kaydetmeden önce kaydetme seçeneklerinin nasıl ayarlanacağını gösterir.

Görüntü için Dışa Aktarma Seçeneğini Ayarlayın

Aşağıdaki kod, bir diagram’i görüntü formatına kaydetmeden önce kaydetme seçeneklerinin nasıl ayarlanacağını gösterir.

SVG için Dışa Aktarma Seçeneğini ayarlayın

Aşağıdaki kod, diagram - SVG biçimini kaydetmeden önce kaydetme seçeneklerinin nasıl ayarlanacağını gösterir.