Hur man kör exemplen

Ladda ner från GitHub

Alla exempel på Aspose.Finance for .NET finns påGitHub.

  • Du kan antingen klona förvaret med din favorit GitHub-klient eller ladda ner ZIP-filen frånhär.
  • Extrahera innehållet i ZIP-filen till valfri mapp på din dator. Alla exempel finns iExempelmapp.
  • Öppna lösningsfilen i Visual Studio och bygg projektet.
  • Vid första körningen kommer beroenden automatiskt att laddas ner via NuGet.
  • Datamapp i rotmappen förExempelinnehåller indatafiler som används i exemplen. Det är obligatoriskt att ladda nerDatamapp tillsammans med exempelprojektet.
  • Öppna filen RunExamples.cs, alla exempel anropas härifrån.
  • Avkommentera de exempel du vill köra inifrån projektet.

Kontakta gärna våra forum om du har problem med att installera eller köra exemplen.

Bidra

Om du vill lägga till eller förbättra ett exempel uppmuntrar vi dig att bidra till projektet. Alla exempel och utställningsprojekt i det här arkivet är öppen källkod och kan fritt användas i dina egna applikationer.

För att bidra kan du dela förvaret, redigera källkoden och skapa en pull-begäran. Vi kommer att granska ändringarna och inkludera dem i arkivet om det är till hjälp.