הערות אבטחה

Contents
[ ]

אבטחה מסייעת להגן על נתונים מפני גישה בלתי מורשית, כמו גם שינויים זדוניים או מקריים. Aspose.Words הוא קשוב מאוד לאבטחת נתוני הלקוחות, לכן, הוא מזהה ומציית לסטנדרטים הביטחוניים המשותפים.

בסעיף זה אנו בודקים כמה מהבעיות הביטחוניות האפשריות ונותנים המלצות כיצד להימנע מהן בעת עבודה עם Aspose.Words.