Hur man använder exempel

Programvarakrav

Se till att du uppfyller följande krav innan du laddar ner och kör exempel.

 1. Visual Studio 2010 eller senare
 2. NuGet Package Manager installerad Visual Studio. Se till att den senaste versionen NuGet API är installerad i Visual Studio. För detaljer om hur du installerar NuGet pakethanterare vänligen kontrollerahttps://docs.microsoft.com/en-us/nuget/install-nuget-client-tools
 3. Gå till verktyg->Options->NuGet Package Manager->Package Källor och se till att alternativetnuget.orgeÄr markerat
 4. Exempel projekt använder NuGet Automatisk paketåterställning därför bör du ha en aktiv internetanslutning. Om du inte har en aktiv internetanslutning på maskinen där exempel ska köras, kontrollerarAnläggningOch lägga till manuellt referens till Aspose.3D.dll i exempelprojektet.

Ladda ner från GitHub

Alla exempel på Aspose.3D for .NET är värd påGitHub.

 • Du kan antingen klona arkivet med din favorit GitHub klient eller ladda ner filen ZIP frånHär.
 • Extrahera innehållet i ZIP fil till någon mapp på din dator. Alla exempel finns i mappen Examples.
 • Det finns en lösningsfil i projektet som innehåller C# exempel.
 • Projekten skapas Visual Studio 2013, men lösningsfilerna är kompatibla med Visual Studio 2010 SP1 och högre.
 • Öppna lösningsfilen i Visual Studio och bygg projektet.
 • Vid första körningen kommer beroenden automatiskt att laddas ner via NuGet.
 • Data mappen i rotmappen av Examples innehåller indatafiler som CSharp exempel används. Det är obligatoriskt att du laddar ner mappen Data tillsammans med exempelprojektet.
 • Öppna RunExamples.cs fil, alla exempel kallas härifrån.
 • Ange de exempel du vill köra från i projektet.

Känn dig fri att nå ut genom att använda våra forum om du har några problem med att sätta upp eller köra exemplen.

Bidrar

Om du vill lägga till eller förbättra ett exempel uppmuntrar vi dig att bidra till projektet. Alla exempel och showcase-projekt i det här arkivet är öppen källkod och kan användas fritt i dina egna program.

För att bidra kan du dela upp arkivet, redigera källkoden och skapa en dragförfrågan. Vi kommer att granska ändringarna och inkludera dem i arkivet om det fanns till hjälp.