FAQ

Q: Hur animerar man FBX eller annat 3D formats speciella egenskaper som inte definieras i Aspose.3D?

A: Skapa en dynamisk egenskap på målobjektet och utför animation av egenskaper på den dynamiska egenskapen, eftersom fastigheten beror på betongfilformat, Aspose.3D kan inte garantera att animationen kan fungera när du sparar scenen till en annan formattyp.

Q: Varför animation på scenens rotnode inte fungerar när serieliseras till FBX fil?

A: FBX-formatet tillåter dig inte att komma åt rotnodens egenskaper, Så animationen kommer inte att fungera.

Q: Varför jag ändrade tillgång info på scenen, och försöka importera den genererade FBX filen till 3ds max, Var de förlorade?

A: 3Ds MAX eller några andra programvara kan endast importera FBX-filen, men inte öppna filen FBX, Det betyder att det låter dig importera flera FBX inuti en scen, Om tillgång info kan tillämpas på den aktuella scenen, då din ursprungliga scen info kan skrivas över genom att importera, Så det är 3Ds MAXs designpolicy att inte importera scenens tillgångsinfo.