VRML Format ile Working

Contents
[ ]

Open VRML File Format

Python via .NET için Aspose.3D VRML sürüm 1.0 ile çalışmayı sağlar. VRML dosya formatı 076. 481 sınıfına eklenmiştir. 076. 481 formatı otomatik olarak algılayabilir, bu nedenle FileFormat genellikle open yönteminde göz ardı edilir. Kod parçacığını takip eden T, 07. 3481 dosya formatının nasıl açık olduğunu gösterir.