Produktöversikt

Produktbeskrivning

Aspose.Cells for JasperReports är en flexibel lösning som gör det enkelt att exportera rapporter från JasperReports och JasperServer till Microsoft Excel-filformat. Alla rapportfunktioner konverteras till Microsoft Excel-kalkylblad med högsta precision.

Förutom de funktioner som tillhandahålls av den ursprungliga POI-baserade Micrsofot Excel-exportören, ger denna komponent några värdefulla funktioner. De stora innovationerna relaterade till export till XLS inkluderar:

  • Tillhandahåll redigerbara diagram i Microsoft Excel-format snarare än statiska bilder.

En exempelrapport genereras med Aspose.Cells for JasperReports

todo:image_alt_text