Evaluera Aspose.Cells

Contents
[ ]

Evaluering version av Aspose.Cells for JasperReports (utan specifierad licens) ger produkt funktionalitet till viss del inte fullständig dock. En begränsning är att den alltid infogar en extra arbetsbok med utvärderings vattenstämpel vid öppning/spara något kalkylblad dokument.

todo:image_alt_text

Figur: Demokalkylblad skapat av Aspose.Cells-komponenten

Den kommer att infoga en extra utvärderings vattenstämpel arbetsbok.

todo:image_alt_text

Figur: Utvärderingsvarning - En extra arbetsbok

Om du vill testa Aspose.Cells for JasperReports utan begränsningar för utvärderingversionen, kan du begära en 30-dagars tillfällig licens.