Licensiering

Ring setLicense

Ladda ner licensen till din dator och kopiera den till lämplig mapp (till exempel din applikations mapp ellerJasperReports\lib). Lägg till följande kod till ditt projekt:

import com.aspose.cells.jasperreports.*;

// Create a stream object containing the license file

FileInputStream fstream = new FileInputStream("C:\\Aspose.Cells.JasperReports.lic");

// Set the license through the stream object

License license = new License();

license.setLicense(fstream);

Ställ in parametern licenseFile Exporter i applicationContext.xml

  1. Ladda ner licensen till din dator och kopiera den till**<InstallDir>\apache-tomcat\webapps\jasperserver\WEB-INF**mapp, var**<InstallDir>** står för installationskatalogen JasperServer.
  2. Leta upp**<InstallDir>\apache-tomcat\webapps\jasperserver\WEB-INF\applicationContext.xml** fil och lägg till följande rader:

XML

  <bean id="excelACExportParameters" class="com.aspose.cells.jasperreports.ACXlsExportParametersBean">

    <property name="licenseFile" value="C:/jasperserver-3.0/apache-tomcat/webapps/jasperserver/WEB-INF/Aspose.Cells.JasperReports.lic"/>

</bean>

Verifiera att licensen fungerar

Exportera valfri rapport till formatet XLS och kontrollera om rapporten innehåller ett utvärderingsmeddelande. Om det inte finns något utvärderingsmeddelande, fungerar licensen korrekt.

Aspose.Cells for JasperReports injicerar ett utvärderingsark i utvärderingsläge

todo:image_alt_text

När en giltig licens finns det inget utvärderingsark

todo:image_alt_text