Aspose.Cells for Android via Java Begränsningar och API Skillnader

Begränsningar för Aspose.Cells for Android via Java API jämfört med Aspose.Cells for Java API

  1. WorkbookRender stöds inte.
  2. Spara i formaten TIFF och GIF stöds inte.
  3. Utskrift stöds inte.