Ansöker om en licens

Laddar licensfilen

I Aspose.Cells for Android via Java kan licensen varainbäddad som en resurs, eller laddas från en stream:

  1. Placera licensfilen var som helst på**/mnt/sdcard/**.
  2. Skapa en ström som refererar till fil.
  3. Skicka strömmen (som innehåller licensfilen) till SetLicense-metoden.

Java

 String dataDir = Environment.getExternalStorageDirectory().getPath() + "/";

// Create a stream object containing the license file

FileInputStream fstream = new FileInputStream(dataDir + "Aspose.Cells.Android.lic");

// Instantiate the License class

License license = new License();

//Set the license through the stream object

license.setLicense(fstream);

Tillämpa en licens från en inbäddad resurs

Så här kommer du åt licensen som en resurs efter namn från en Android-paketfil:

  1. Lägg till licensfilen som en resurs till din applikationres/rå mapp. Licensfilen ska vara synlig ires/rå mapp.
  2. Få åtkomst till/ladda in licensen från resursen med följande kodexempel.

Java

 License license = new License();

InputStream inputStream = getResources().openRawResource(R.raw.license);

license.setLicense(inputStream);