Kalkylarksredigerare - Arbeta med funktioner

Innehållsförteckning

Formelbar

Formelfältet är en textruta ovanpå arkområdet. Den visar formeln för aktuell cell och låter användaren redigera den.

Hur det fungerar?

När en cell är markerad synkroniseras formelfältet med cellen och formeln visas. Användaren får redigera. När användaren redigerar och trycker på enter-tangenten, JavaScript-funktionensaveFormulaBarContents avrättas

saveFormulaBarContents

 function saveFormulaBarContents() {

  var newContents = PF('formulaBar').jq.val();

  $(sheet_datatable.selectedCell).find('.ui-cell-editor-input input').val(newContents);

  sheet_datatable.saveCell($(sheet_datatable.selectedCell));

  return false;

}

Infoga en funktion

Så här infogar du en funktion eller formel:

 1. Klicka på en cell för att markera den.
 2. KlickInfoga funktion knappen på toppen.
 3. Följ instruktionerna påInfoga funktion dialog.