Validera hela arbetsbladet istället för endast uppdaterade celler

Möjliga användningsscenario

Som standard validerar GridWeb endast de uppdaterade cellerna och validerar inte hela arbetsbladet. Om du vill validera hela arbetsbladet på klientsidan innan GridWeb begär att servern, bör du sätta needValidateAll-variabeln inuti acwmain.js till true.

Validera hela arbetsbladet istället för endast uppdaterade celler

Följande skärmbild visar needValidateAll-variabeln i acwmain.js. Vänligen ställ in den till true och nu kommer GridWeb att validera hela arbetsbladet inte bara de uppdaterade cellerna.

todo:image_alt_text