Installation

Aspose.Cells for C++‘in Windows’e takılması

Nuget Paket Yöneticisini Kullanma

  1. Nuget Paket Yöneticisi’nde Aspose.Cells’i arayın.
  2. İşteNuGet Paketi Aspose.Cells.Cpp’ye bağlantı.
  3. Ayrıntılar için [Yükleme Aspose Cells ila NuGet]‘e bakın.(https://docs.aspose.com/cells/cpp/getting-started/).

ZIP paketini Aspose.Cells for C++ numaralı telefondan da indirebilirsiniz.indirme sayfası. Arşiv ayrıca çevrimdışı API belgelerini de içerir.

Include ve lib Klasörlerini Kullanma

  1. İndirin/Yükleyinen son dosyalar.
  2. Klasörü üretim ortamına çıkartın.
  3. Aspose.Cells for C++‘i kullanmak için projenizdeki “Include” ve “lib/dll” dizinine başvurun.

Linux’ta Aspose.Cells for C++ kurulumu

  1. İndirin/Yükleyinen son dosyalar.
  2. Klasörü üretim ortamına çıkartın.
  3. Aspose.Cells for C++‘i kullanmak için projenizdeki “Include” ve “libAspose.Cells.so” dizinine bakın.

MacOS’ta Aspose.Cells for C++ kurulumu

  1. İndirin/Yükleyinen son dosyalar.
  2. Klasörü üretim ortamına çıkartın.
  3. Aspose.Cells for C++‘i kullanmak için projenizdeki “Include” ve “libAspose.Cells.dylib” dizinine bakın.