Installation

Installerar Aspose.Cells for C++ i Windows

Använder Nuget Package Manager

 1. I Nuget Package Manager, sök efter Aspose.Cells.
 2. Här ärLänk till NuGet Paket Aspose.Cells.Cpp.
 3. Se [Installera Aspose Cells till NuGet] för detaljer.(https://docs.aspose.com/cells/cpp/getting-started/).

Du kan också ladda ner ZIP-paketet från Aspose.Cells for C++nedladdningssida. Arkivet innehåller även offlinedokumentationen API.

Använda Include och lib mappar

 1. Ladda ner/installerasenaste filerna.
 2. Packa upp mappen till produktionsmiljön.
 3. För att använda Aspose.Cells for C++, referera till katalogen “Inkludera” och “lib / dll” i ditt projekt.

Installerar Aspose.Cells for C++ i Linux

 1. Ladda ner/installerasenaste filerna.
 2. Packa upp mappen till produktionsmiljön.
 3. För att använda Aspose.Cells for C++, referera till katalogen “Inkludera” och “libAspose.Cells.so” i ditt projekt.

Installerar Aspose.Cells for C++ i MacOS

 1. Ladda ner/installerasenaste filerna.
 2. Packa upp mappen till produktionsmiljön.
 3. För att använda Aspose.Cells for C++, referera till katalogerna “Inkludera” och “libAspose.Cells.dylib” i ditt projekt.