Aspose.Cells ı Değerlendirin

Contents
[ ]

Lisans belirtilmemiş Aspose.Cells for JasperReports’ün (değerlendirme) sınırlı ürün işlevselliği sağlar. Bir kısıtlama, herhangi bir elektronik tablo belgesini açarken / kaydederken her zaman değerlendirme filigranı ekstra bir çalışsayı enjekte etmesidir.

todo:image_alt_text

Şekil: Aspose.Cells bileşeni tarafından oluşturulan Demo Elektronik Tablo

Çalışma kitabına ek bir değerlendirme filigranı çalışma sayfası ekler.

todo:image_alt_text

Şekil: Değerlendirme Uyarısı - Ek Bir Çalışma Sayfası

Aspose.Cells for JasperReports’ü değerlendirme sürümü kısıtlamaları olmadan test etmek istiyorsanız, 30 günlük geçici bir lisans isteyebilirsiniz.