lisanslama

setLicense’i arayın

Lisansı bilgisayarınıza indirin ve uygun klasöre kopyalayın (örneğin, uygulamanızın klasörü veyaJasperReports\lib). Aşağıdaki kodu projenize ekleyin:

import com.aspose.cells.jasperreports.*;

// Create a stream object containing the license file

FileInputStream fstream = new FileInputStream("C:\\Aspose.Cells.JasperReports.lic");

// Set the license through the stream object

License license = new License();

license.setLicense(fstream);

applicationContext.xml’de licenseFile Exporter Parametresini ayarlayın

  1. Lisansı bilgisayarınıza indirin ve kopyalayın.<InstallDir>\apache-tomcat\webapps\jasperserver\WEB-INFklasör, nerede**<Yükleme Dizini>** JasperServer kurulum dizini anlamına gelir.
  2. bulun**<InstallDir>\apache-tomcat\webapps\jasperserver\WEB-INF\applicationContext.xml** dosyasını açın ve aşağıdaki satırları ekleyin:

xml

  <bean id="excelACExportParameters" class="com.aspose.cells.jasperreports.ACXlsExportParametersBean">

    <property name="licenseFile" value="C:/jasperserver-3.0/apache-tomcat/webapps/jasperserver/WEB-INF/Aspose.Cells.JasperReports.lic"/>

</bean>

Lisans Çalışmalarını Doğrulayın

Herhangi bir raporu XLS biçiminde dışa aktarın ve raporun bir değerlendirme mesajı içerip içermediğini kontrol edin. Değerlendirme mesajı yoksa, lisans düzgün çalışıyor demektir.

Aspose.Cells for JasperReports, değerlendirme modunda bir değerlendirme çalışma sayfası enjekte eder

yapılacaklar:resim_alternatif_metin

Geçerli bir lisans olduğunda değerlendirme çalışma sayfası yoktur

yapılacaklar:resim_alternatif_metin