Lisansın başarıyla yüklenip yüklenmediğini belirleme

Lisansın başarıyla yüklenip yüklenmediğini belirleme

Aşağıdaki kod,Workbook.isLicensed()yöntemi bir lisans ayarlamadan önce ve yanlış döndürür. Ardından lisansı yükler ve artık doğru olan özelliğe tekrar erişir.

Konsol Çıkışı

İşte yukarıdaki örnek kodun konsol çıktısı

false

true