Avgör om licensen har laddats

Avgör om licensen har laddats

Följande kod ger åtkomst tillWorkbook.isLicensed()metod innan du ställer in en licens och den returnerar falskt. Sedan laddar den licensen och kommer åt egendomen igen som nu returnerar sant.

Konsolutgång

Här är konsolutgången för ovanstående exempelkod

false

true