PHP de Bir Çalışsayıyı Korumayı Kaldırma

Aspose.Cells - Bir Çalışma Sayfasının Korumasını Kaldırma

Aspose.Cells Java for PHP kullanarak çalışsayıyı korumak için protection modülünün unprotect_worksheet yöntemini çağırın.

PHP Kodu

 $filesFormatType = new FileFormatType();

//Instantiating a Workbook object

$workbook = new Workbook($dataDir . "book1.xls");

$worksheets = $workbook->getWorksheets();

$worksheet = $worksheets->get(0);

$protection = $worksheet->getProtection();

//Unprotecting the worksheet with a password

$worksheet->unprotect("aspose");

// Save the excel file.

$workbook->save($dataDir . "output.xls", $filesFormatType->EXCEL_97_TO_2003); 

Çalışan Kodu İndir

Herhangi bir sosyal kodlama sitesinden Bir Çalışma Sayfasını Korumasız Bırakma (Aspose.Cells) indirin: