Avskydda ett arbetsblad i Php

Aspose.Cells - Avskydda ett kalkylblad

För att skydda arbetsblad med Aspose.Cells Java för PHP, anropa unprotect_worksheet metoden för protection modulen.

PHP-kod

 $filesFormatType = new FileFormatType();

//Instantiating a Workbook object

$workbook = new Workbook($dataDir . "book1.xls");

$worksheets = $workbook->getWorksheets();

$worksheet = $worksheets->get(0);

$protection = $worksheet->getProtection();

//Unprotecting the worksheet with a password

$worksheet->unprotect("aspose");

// Save the excel file.

$workbook->save($dataDir . "output.xls", $filesFormatType->EXCEL_97_TO_2003); 

Ladda ned körbar kod

Ladda ner Avskydda ett kalkylblad (Aspose.Cells) från någon av nedan nämnda sociala kodbaser: