XML SDK Neden Açılmıyor?

** Açık XML SDK’sı nedir?**

MSDN Kitaplığına göre Açık XML SDK şu şekilde tanımlanır: Açık XML SDK 2.0, Açık XML paketlerini ve bir paket içindeki temel Açık XML şema öğelerini değiştirme görevini basitleştirir. Open XML SDK 2.0, geliştiricilerin Open XML paketlerinde gerçekleştirdiği birçok genel görevi kapsar, böylece karmaşık işlemleri yalnızca birkaç satır kodla gerçekleştirebilirsiniz.OOXML belgeleri temelde sıkıştırılmış XML dosyalarıdır ve Open XML SDK, izin veren bir sınıflar koleksiyonudur. OOXML belgelerinin içeriğiyle kesinlikle yazılmış bir şekilde çalışabilirsiniz. Bu, XML’i ayıklamak için bir dosyayı açmak, bu XML’i bir DOM ağacına yüklemek ve doğrudan XML öğeleri ve nitelikleriyle çalışmak yerine, Open XML SDK bunu yapmak için sınıflar sağlar.

** Aspose.Cells nedir?**

Aspose.Cells, uygulamanızın aşağıdaki elektronik tablo işleme görevlerini gerçekleştirmesine olanak tanıyan bir sınıf kitaplığıdır: PDF, HTML, TIFF’e dönüştürme ve yazdırma dahil tüm popüler Excel biçimleri arasında Yüksek Kaliteli dönüştürmeler. Çalışma kitabı nesne modeliyle programlama. Verileri biçemsel biçimlendirme, çizelgeler ve grafiklerle otomatik olarak birleştirirken, parçalardan, bir veya daha fazla belgeden belgeler oluşturma yeteneği. Array, ArrayList, DataTable / ResultSet dahil olmak üzere farklı veri kaynaklarından veri içe aktarma gibi üst düzey işlevler. Neredeyse tüm standart ve gelişmiş Microsoft Excel İşlevlerini destekleyen Sağlam Formül Hesaplama Motoru.

Özellik veya Özellik Kategorisi XML SDK’yı aç Aspose.Cells
Desteklenen Excel veya diğer biçimler XLSX XLS, CSV, SpreadsheetML 2003, XLSX, HTML, Sekmeyle Ayrılmış, ODS, Düz Metin (TXT), PDF, XPS
Excel biçimleri arasında dönüştürme Numara Evet

Çalışma kitabı nesne modeliyle üst düzey programlama:

- Bul ve Değiştir.

- Elektronik tabloları birleştirin.

- Çalışma kitapları arasında parçaları ve çalışma sayfalarını kopyalayın.

Numara Evet
Belge nesne modeliyle ayrıntılı programlama, tek tek öğelere erişim ve tüm elektronik tablo öğelerinin biçimlendirme özellikleri. Evet Evet
Bir OOXML belgesinin ilişki tanımlayıcıları, liste tanımlayıcıları gibi temeldeki XML öğelerine ve özniteliklerine düşük düzeyli doğrudan ve tam erişim. Evet Numara

Raporlar oluşturun, belgeleri verilerle doldurun:

- Verileri içe/dışa aktarın*Veri tablosu /*Sonuç kümesi.

- Akıllı İşaretçiler özelliği.

- Satırları/Sütunları/Aralıkları Ekle/Sil.

- Özel veri kaynakları.

Numara Evet

Oluşturma ve Yazdırma:* Çalışma sayfası sayfalarını raster görüntülere dönüştürün (TIFF, çok sayfalı TIFF, PNG, JPEG, BMP).*Elektronik tablo sayfalarını vektör görüntülere dönüştürün (EMF).* Grafikleri görüntülere dönüştürün (TIFF, çok sayfalı TIFF, PNG, JPEG, BMP, EMF vb.)

- Görüntü çözünürlüğünü, kalitesini, sıkıştırmayı ve diğer seçenekleri belirtin.

- .NET yazdırma altyapısını kullanarak e-tabloları yazdırın. Bileşen, çalışma sayfalarını MS Excel’in Baskı Önizleme’sinde gösterildiği gibi yazdırmak için yerleşik bir yazdırma yöntemine sahiptir.

Numara Evet
Formülleri dinamik olarak hesaplayın/yeniden hesaplayın Numara Evet
desteklenen platformlar Windows, .NET Windows, Linux, Java, .NET, Mono

Çözüm