Varför inte Open XML SDK

Vad är Open XML SDK?

Enligt MSDN Library definieras Open XML SDK som: Open XML SDK 2.0 förenklar uppgiften att manipulera Open XML-paket och de underliggande Open XML-schemaelementen inom ett paket. Open XML SDK 2.0 kapslar in många vanliga uppgifter som utvecklare utför på Open XML-paket, så att du kan utföra komplexa operationer med bara några få rader kod. OOXML-dokument är i huvudsak zippade XML-filer och Open XML SDK är en samling klasser som gör det möjligt för dig att arbeta med innehållet i OOXML-dokument på ett starkt typat sätt. Det vill säga istället för att packa upp en fil för att extrahera XML, ladda in den XML i ett DOM-träd och arbeta med XML-element och attribut direkt, tillhandahåller Open XML SDK klasser för att göra det.

Vad är Aspose.Cells?

Aspose.Cells är ett klassbibliotek som tillåter din applikation att utföra följande kalkylbladsbehandling: Högkvalitativa konverteringar mellan alla populära Excel-format, inklusive konvertering till PDF, HTML, TIFF och utskrift. Programmering med arbetsbokobjektmodell. Möjlighet att bygga dokument från fragment, från en eller flera dokument, samtidigt som data automatiskt sammanfogas med stilistisk formatering, diagram och grafik. Högnivåfunktioner, såsom import av data från olika datakällor inklusive Array, ArrayList, DataTable / ResultSet. Robust formelberäkningssystem som stöder nästan alla standard- och avancerade Microsoft Excel-funktioner.