GridJ'ler için özel içerik menüleri

Contents
[ ]

Özel bağlam menüleri

Bağlam menü öğelerinde bazı derlemelerimiz var, örneğin satır/sütun ekleme/silme vb. Ancak, kullanıcı bağlam menüsü öğelerini özelleştirmek istiyorsa. Yükleme seçeneklerinde ayarlanan bağlam menüsü öğelerini destekliyoruz. örneğin:

    const onMyActionClick1 = (sheet) => {
      console.log('my action clicked1' + sheet.data.name)
    };
    const onMyActionClick2 = (sheet) => {
      console.log('my action clicked2' + sheet.data.name)
    };
 xs = x_spreadsheet('#gridjs-demo', {
        updateMode: 'server',
        updateUrl: '/GridJs2/UpdateCell',
        showToolbar: true,
        mode: 'edit',
        local: 'en',
        showContextmenu: true,
		//this option is for context menus,we need to set usedefault to false to load custom context menus
        contextMenuItems: {
          usedefault: false,
          customItems: [{ 'key': 'key1', 'text': 'c title 11111', 'callback': onMyActionClick1 },
                 { 'key': 'key2', 'text': 'c title 22222', 'callback': onMyActionClick2 }]
        }
      })

Çalışma zamanında özel bağlam menüsü öğeleri için aşağıdaki JS API’lerini destekliyoruz

 • özel içerik menüsü öğeleri alın
xs.sheet.getCustomContextMenuItems()
 • özel bağlam menüsü öğeleri ekleyin
xs.sheet.addCustomContextMenuItems(itemsarray)
 // the parameter is:
 itemsarray: the array of custom menu items,the callback function x parameter will be the js variable of xs.sheet
 for example: [{'key':'key4','text':'menu4','callback':(x)=>{console.log('hello4444');}},{'key':'key3','text':'menu3','callback':(x)=>{console.log('hello3333');}}]
 • özel içerik menüsü öğelerini sil
 xs.sheet.delCustomContextMenuItems(keysarray)()
 // the parameter is:
 keysarray: the array of the keys of the menu items
 for example: ['key4','key3']
 • belirtilen konuma özel bağlam menüsü öğesi ekle
xs.sheet.insertCustomContextMenuItem(item,postion)
 // the parameter is:
 item: the custom menu item,the callback function x parameter will be the js variable of xs.sheet
 for example: {'key':'key4','text':'menu4','callback':(x)=>{console.log('hello4444');}} 
 postion:the postion for the inserted item in the items array
 • özel bağlam menüsü öğesini anahtarla güncelleyin
xs.sheet.updateCustomContextMenuItem(key,item)
 // the parameter is:
 item: the updated properties that with text or callback
 for example: {'text':'menu updated'}
 key:the key of the menu item
 • görüntü/şekil için özel içerik menüsü öğeleri alın
xs.sheet.getImageContextMenuItems()
 • görüntü/şekil için özel bağlam menüsü öğeleri ekleyin
xs.sheet.addImageContextMenuItems(itemsarray)
 // the parameter is:
 itemsarray: the array of custom menu items,the callback function x parameter will be the js variable of xs.sheet
 for example: [{'key':'key4','text':'img operation1','callback':(x)=>{console.log('operation1 on image');}},{'key':'key3','text':'img operation2','callback':(x)=>{console.log('operation2 on image');}}]
 • resim/şekil için özel içerik menüsü öğelerini sil
 xs.sheet.delImageContextMenuItems(keysarray)()
 // the parameter is:
 keysarray: the array of the keys of the menu items
 for example: ['key4','key3']

Github demo sayfamızda daha fazlasını bulabilirsiniz https://github.com/aspose-cells/Aspose.Cells-for-.NET/blob/master/Examples_GridJs/wwwroot/xspread/index.html