Formül Listesi

Contents
[ ]

Rapor alanları

Set Adı Formül Adı Açıklama
Küresel alanlar Uygulama vakti Raporun çalışmaya başladığı tarih ve saat.
RaporSunucuUrl’si Raporun çalıştırıldığı rapor sunucusunun URL’si.
Rapor Adı Raporun, rapor sunucusu veritabanında saklandığı şekliyle adı.
Rapor Klasörü Raporu içeren klasörün tam yolu. Bu, rapor sunucusu URL’sini içermez.
kullanıcı Kullanıcı kimliği Raporu çalıştıran kullanıcının kimliği.
Dil Raporu çalıştıran kullanıcının dil kimliği.
Rapor alanları
Set Adı Açıklama
parametreler Parametreler koleksiyonu, rapor içindeki rapor parametrelerini içerir. Parametreler sorgulara iletilebilir, filtrelerde kullanılabilir veya parametreye göre raporun görünümünü değiştiren diğer işlevlerde kullanılabilir.
alanlar Fields koleksiyonu, geçerli veri kümesindeki alanları içerir.
Veri Kümesi
Operatörler
Aritmetik işleçler, başka bir sayı elde etmek için sayıları, sayısal değişkenleri, sayısal alanları ve sayısal işlevleri birleştirmek için kullanılır. Karşılaştırma işleçleri genellikle If ifadesi gibi bir kontrol yapısındaki bir koşul için işlenenleri karşılaştırmak için kullanılır. Boole işleçleri, genellikle kontrol yapıları için koşullar oluşturmak üzere karşılaştırma işleçleriyle birlikte kullanılır.
Set Adı formül adı Açıklama
Aritmetik ^ Üs alma, örneğin 2^3.
* Çarpma, örneğin 2*3.
/ Bölme, örneğin 2/3.
\\ Tamsayı bölümü, örneğin 2\\3.
Mod Modül, örneğin 4 Mod 3.
+ Toplama, örneğin 4 + 3.
- Çıkarma, örneğin 4 – 3.
Karşılaştırmak < Daha az, örneğin 4< 3 false.
<= Küçük veya eşittir, örneğin 4<= 3 false.
> Büyüktür, örneğin 4 > 3 doğrudur.
>= Büyüktür veya eşittir, örneğin 4 >= 3 doğru.
= Eşit, örneğin 4 = 3 yanlış.
<> Eşit değil, örneğin 4<> 3 doğru.
Sevmek Bir diziyi bir modelle karşılaştırır. Örneğin sonuç = string Benzer kalıp.
Dır-dir İki nesne referans değişkenini karşılaştırır, örneğin asp Is aspose.
birleştirme & İki ifadeden oluşan bir dizi birleştirme oluşturur.
+ İki sayı ekler veya bir sayısal ifadenin pozitif değerini döndürür. İki dize ifadesini birleştirmek için de kullanılabilir.
Mantıksal/Bitsel Ve İki Boole ifadesinde mantıksal bağlaç veya iki sayısal ifadede bit düzeyinde bağlaç gerçekleştirir.
Olumsuzluk Bir Boole ifadesinde mantıksal olumsuzlama veya sayısal bir ifadede bit düzeyinde olumsuzlama gerçekleştirir.
Veya İki Boole ifadesinde mantıksal ayırma veya iki sayısal ifadede bit düzeyinde ayırma gerçekleştirir.
Xor İki Boole ifadesinde mantıksal bir dışlama veya iki sayısal ifadede bit düzeyinde bir dışlama gerçekleştirir.
Ve ayrıca İki ifade üzerinde kısa devre yapan mantıksal bağlaç gerçekleştirir.
VeyaBaşka İki ifade üzerinde kısa devre yapan kapsayıcı mantıksal ayırma gerçekleştirir.
Bit Kaydırma » Bir bit modelinde aritmetik bir sola kaydırma gerçekleştirir.
« Bir bit örüntüsünde aritmetik sağa kaydırma gerçekleştirir.