Başlarken

Contents
[ ]

Aspose.Cells for Reporting Services oluşuriki parça aşağıdaki gibi:

  • Aspose.Cells.Report.Designer

    Bu, Eklentiler… formunda MS Excel ile entegre edilmiş bir rapor tasarlama aracıdır. Aspose.Cells.Report.Designer ile kullanıcılar, Visual Studio yerine MS Excel’de bir rapor şablonu tasarlayabilir. Rapor şablonu daha sonra Reporting Services RDL dosyasına gömülür ve Report Server’da yayınlanabilir. Kullanıcılar ayrıca raporu Aspose.Cells.Report.Designer’da önizleyebilir ve dışa aktarabilir.

  • Aspose.Cells.İşleyici for Reporting Services

    Aspose.Cells.Renderer for Reporting Services aslında Microsoft Reporting Services Rendering Uzantısının bir uygulamasıdır. Hem Visual Studio hem de Aspose.Cells.Report.Designer tarafından tasarlanan RDL raporlarını işleyebilir.

Aspose.Cells for Reporting Services nasıl alınır.

Aspose.Cells for Reporting Services nasıl kurulur.

Yeniden Oluşturma Hizmetleri için Aspose.Cells’deki özellikler nelerdir?

Bu bölüm aşağıdaki diğer konuları içerir: