Aspose.Diagram Java För PHP

Introduktion

PHP Java Bridge

PHP Java Bridge är ett bryggprogram som ansluter mellan PHP och Java med Java Native Interface. Rake + PJB är det kraftfullare och mer användbara byggverktyget än både Maven och Ant. Du kan testa din Java affärslogikklass själv med PJB:s mock. Det hjälper till att migrera Struts modellobjekt till din RoR-applikation. Men se upp med buildSwing-applikationen, PHP (och PJB) tar inte hänsyn till JVM:s inbyggda trådhantering.

Aspose.Diagram for Java

Aspose.Diagram for Java is a Non-Graphical and well-structured API that allows developers to load an existing diagram, create a diagram from scratch, save a diagram in any supported file format and manipulate Microsoft Visio drawings within a Java application without using Microsoft Visio. It ger bättre prestanda och är lättare att använda för att manipulera diagram och konvertera filer än Microsoft Office Automation.

Aspose.Diagram Java för PHP

Projekt Aspose.Diagram Java för PHP visar hur olika uppgifter kan utföras med Aspose.Diagram Java API:er i PHP. Detta projekt syftar till att ge användbara exempel för PHP-utvecklare som vill använda Aspose.Diagram for Java i sina PHP-projekt med PJB (PHO Java Bridge).

Systemkrav

Följande är systemkraven för att använda Aspose.Diagram Java för PHP:

  • Tomcat Server 8.0 eller senare installerad.
  • PHP/JavaBridge är konfigurerad.
  • FastCGI är installerat.
  • Laddade ned Aspose.Diagram komponent.

Plattformar som stöds

Följande är de plattformar som stöds:

  • PHP 5.3 eller högre
  • Java 1.8 eller högre