Skapa Visio dokument programmatiskt

Skapa en ny Visio-ritning

Aspose.Diagram for Java låter dig läsa och skapa Microsoft Visio diagram från dina egna applikationer, utan Microsoft Office Automation. Det första steget när du skapar nya dokument är att skapa en diagram. Lägg sedan till former och kopplingar för att bygga upp diagram.

Skapa Visio Ritningsprogrammeringsexempel

Koden nedan visar för att skapa en ny Microsoft Visio ritning. Observera att den tomma ritningen innehåller en enda tom sida.