Spara Visio dokument programmatiskt

Visio Ritning Spara Översikt

Använd[Diagram.Save](https://reference.aspose.com/diagram/java/com.aspose.diagram/diagram#save(java.lang.String,%20int) metod för att spara en Microsoft Visio ritning. Det finns överbelastningar som gör det möjligt att spara en ritning till fil. Ritningen kan sparas i valfritt sparformat som stöds av Aspose.Diagram. För listan över alla sparade format som stöds, seSaveFileFormat Enum.

Sparar Visio Diagram

Klassen Diagram i Aspose.Diagram API representerar en Visio-ritning och utvecklare kan spara dess Visio diagram-objekt i vilket filformat som helst. För att spara en Microsoft Visio fil, använd helt enkeltDiagram.Save-metoden, accepterar den ett filnamn med den fullständiga sökvägen eller ett filströmsobjekt. Aspose.Diagram API härleder sparaformatet från filtillägget och erbjuder även en extra SaveFileFormat-parameter för att ange utdatafilformat.

Spara ett Visio Diagram i valfritt filformat som stöds

Genom att använda Aspose.Diagram API kan utvecklare spara en Visio diagram i vilket filformat som helst som stöds enligt listan nedan: VSDX, VSDM, VSSX, VSSM, VSTX, VSTM, VDX, VSX, VTX, TIFF, PNG, BMP, EMF, JPEG, PDF, XPS, GIF, HTML, SVG and XAML

Sparar Diagram Programmeringsexempel

Exemplet nedan sparar ett dokument till en fil.

Ange Visio Spara alternativ

Det finns flera[Diagram.Save](https://reference.aspose.com/diagram/java/com.aspose.diagram/diagram#save(java.lang.String,%20int)metodöverbelastningar som accepterar ett SaveOptions-objekt. Detta bör vara ett objekt av en klass som härrör från klassen SaveOptions. Varje spara-format har en motsvarande klass som innehåller spara-alternativ för det spara-formatet, till exempel finns det PdfSaveOptions för SaveFileFormat.PDF spara-format.

Visio Diagram Spara alternativ

Dessa exempel visar hur man:

Användning av Diagram Spara alternativ

Koden nedan visar hur du ställer in sparalternativ innan du sparar ett dokument i formatet Visio.

Användning av PDF Spara alternativ

Koden nedan visar hur du ställer in sparalternativ innan du sparar ett dokument i formatet PDF.

Användning av HTML Spara alternativ

Koden nedan visar hur du ställer in sparalternativ innan du sparar ett dokument i formatet HTML.

Användning av bildsparalternativ

Koden nedan visar hur du ställer in sparalternativ innan du sparar ett dokument i ett bildformat.

Användning av SVG Spara alternativ

Koden nedan visar hur du ställer in sparalternativ innan du sparar ett dokument i formatet SVG.