Exportera Visio Diagram till bild i PHP

Aspose.Diagram - Exportera Visio Diagram till bild

För att exportera Visio Diagram till bild med hjälp avAspose.Diagram Java för PHP , helt enkelt åberopaExportToImage modul. Här kan du se exempelkod.

PHP-kod

 # Call the diagram constructor to load diagram from a VSD file

$diagram = new Diagram($dataDir."drawing.vsd");

\# Save as PNG

$saveFileFormat=new SaveFileFormat();

$diagram->save($dataDir."Diagram.png", $saveFileFormat->PNG);

print "Exported visio diagram to PNG.".PHP_EOL;

Ladda ner Running Code

Ladda ner**Exportera Visio Diagram till bild (Aspose.Diagram)**från någon av nedan nämnda webbplatser för social kodning: