Rotera en form med lämplig vinkel i PHP

Aspose.Diagram - Rotera en form med lämplig vinkel

Att rotera en form med lämplig vinkel med hjälp avAspose.Diagram Java för PHP , helt enkelt åberopaRotera form modul. Här kan du se exempelkod.

PHP-kod

 # Create instance of Diagram

$diagram=new Diagram($dataDir."Drawing.vsd");

\# Add a shape and set the angle

$diagram->getPages()->getPage(0)->getShapes()->getShape(1)->setAngle(190);

\# Save diagram

$saveFileFormat=new SaveFileFormat();

$diagram->save($dataDir."RotateShape.vdx",$saveFileFormat->VDX);

print "Rotated shape.".PHP_EOL;

Ladda ner Running Code

Ladda ner**Rotera en form med lämplig vinkel (Aspose.Diagram)**från någon av nedan nämnda webbplatser för social kodning: