Licensiering

Värdera Aspose.Diagram

Du kan enkelt ladda ner Aspose.Diagram for .NET produkt för utvärderingsändamål. Vänligen seAspose.Diagram for .NET nedladdningssidaför att ta reda på den senaste versionen. Nedladdningen av utvärderingen är densamma som den köpta nedladdningen. Utvärderingsversionen blir helt enkelt licensierad när du lägger till några rader kod för att tillämpa licensen.

Utvärderingsversionen av Aspose.Diagram (utan en angiven licens) ger full produktfunktionalitet, men den infogar en utvärderingsvattenstämpel i mitten av dokumentet vid öppna och spara, och begränsar till att endast läsa de tio första formerna på första sidan av din Visio diagram .

todo:image_alt_text

Begränsningar för utvärderingsversion

Utvärderingsversionen innehåller alla funktioner utom följande:

  • Du kan bara läsa de tio första formerna på första sidan av Visio diagram.
  • Du kommer också att se utvärderingsvattenstämpel i exporterade bilder och PDF-filer.

Ansöker om en licens

När du är nöjd med dinutvärdering av Aspose.Diagram for .NET, köp en licens på webbplatsen Aspose:Köpportal . Bekanta dig med de olika licenstyperna. Om du har några frågor,kontakta Aspose säljteamet och de hjälper dig gärna.

Varje Aspose-licens innehåller en ettårsprenumeration för gratis uppgraderingar till alla nya versioner eller korrigeringar som kommer ut under denna tid. Vi tillhandahåller gratis och obegränsad teknisk support till både licensierade användare och utvärderingsanvändare.

Licensen är en XML-fil i vanlig text som innehåller detaljer som produktnamn, antal licensierade utvecklare, prenumerations utgångsdatum och så vidare. Filen är digitalt signerad, så ändra inte filen: även om du lägger till en extra radbrytning i filen blir den ogiltig.

När ska man ansöka om en licens

Följ dessa enkla regler:

  • Licensen behöver bara ställas in en gång per applikationsdomän.
  • Du måste ställa in licensen innan du använder andra Aspose.Diagram-klasser.
  • Att anropa SetLicense flera gånger är inte skadligt, men slösar bort processortid.
  • Om du utvecklar en Windows Forms eller konsolapplikation, ring SetLicense i startkoden innan du använder Aspose.Diagram klasser.
  • När du utvecklar en ASP.NET-applikation, anrop SetLicense från filen Global.asax.cs, i den skyddade metoden Aplication_Start. Den anropas en gång när applikationen startar.
  • Anropa inte SetLicense från Page_Load-metoderna eftersom det betyder att licensen kommer att laddas varje gång en webbsida laddas.
  • Om du utvecklar ett klassbibliotek anropar du SetLicense från en statisk konstruktor av klassen som använder Aspose.Diagram. Den statiska konstruktorn körs innan en instans av din klass skapas och ser till att Aspose.Diagram-licensen är korrekt inställd.

Tillämpa licens med File eller Stream Object

AnvändLicense.SetLicensemetod för att licensiera komponenten. Det enklaste sättet att ställa in en licens är att lägga licensfilen i samma mapp som Aspose.Diagram.dll och ange filnamnet, utan sökväg, som visas nedan.

Laddar en licens från fil

Det här kodavsnittet initierar en licens som lagras i en fil eller i en inbäddad resurs.

Ladda en licens från ett strömobjekt

Dessa kodavsnitt initierar licensen från stream.

Tillämpa mätlicens

Aspose.Diagram for .NET API tillåter utvecklare att tillämpa mätlicens. Det är en ny licensmekanism. Den nya licensmekanismen kommer att användas tillsammans med den befintliga licensmetoden. De kunder som vill bli fakturerade baserat på användningen av API-funktionerna kan använda den uppmätta licensen. För mer information, seMetered Licensing FAQsektion.

En ny klassUppmätthar lagts till för att tillämpa mätt nyckel. Detta kodexempel visar hur man ställer in mätta offentliga och privata nycklar: