Installation

Systemkrav

Först måste du kontrollera och bekräfta att maskinens specifikationer uppfyllerSystemkrav.

Installerar Aspose.Finance för Python via .NET

pip är det enklaste sättet att ladda ner och installeraAspose.Finance för Python via .NET.

För att installera Aspose.Finance, kör detta kommando: pip install aspose-finance

Använder Aspose.Finance för Python via .NET

När du är klar med installationen av modulen kan du använda Aspose.Finance från din pythonkod så här:

import aspose.finance.xbrl as afx

xbrlDoc = afx.XbrlDocument()
xbrlInstances = xbrlDoc.xbrl_instances
xbrlInstance = xbrlInstances[xbrlInstances.add()]
schemaRefs = xbrlInstance.schema_refs
schemaRefs.add(os.path.join(sourceDir, "schema.xsd"), "example", "http://example.com/xbrl/taxonomy")
xbrlDoc.save(os.path.join(outputDir, "dochavingItem.xbrl"))