Funktionslista med Aspose.Finance

Contents
[ ]

Rika funktioner

Skapa:

 • Skapa XBRL-instans från början.
 • Skapa iXBRL(inline XBRL) från grunden.
 • Skapa OFX-förfrågan från början.
 • Skapa OFX svar från början.

Läsa och skriva:

 • Läs eller skriv XBRL instans.
 • Läs eller skriv iXBRL(inline XBRL).
 • Läs eller skriv OFX förfrågan.
 • Läs eller skriv OFX Svar.

Konvertera:

 • Konvertera XBRL-instansen till iXBRL(inline XBRL).
 • Konvertera iXBRL(inline XBRL) till XBRL.
 • Konvertera XBRL-instans till till XLSX.
 • Konvertera iXBRL(inline XBRL) till XLSX.
 • Konvertera OFX begäran version 1 till OFX begäran.
 • Konvertera OFX-svar till OFX-svar version 1.

Bekräfta:

 • Validera instans XBRL.
 • Validera iXBRL(inline XBRL)