Hur man kör exemplen

Programvarukrav

Se till att du har Python 3.5 eller senare installerat på din dator.

Ladda ner och kör exemplen

Alla exempel på Aspose.Finance för Python via .NET finns påGitHub . Du kan antingen klona förvaret med din favorit GitHub-klient eller ladda ner ZIP-filen frånhär.

Efter att ha fått en kopia av förvaret kan du upptäcka att:

  • Alla exempel finns iExempel mapp.
  • Alla exempel är enhetstester.

För att köra exemplen, öppna din favoritkommandotolk:

  • Ändra katalogen till katalogen med exempel på intresse.
  • Kör exemplet med Python.

Kontakta gärna våra forum om du har problem med att installera eller köra exemplen.

Bidra

Om du vill lägga till eller förbättra ett exempel uppmuntrar vi dig att bidra till projektet. Alla exempel och utställningsprojekt i det här arkivet är öppen källkod och kan fritt användas i dina egna applikationer.

För att bidra kan du dela förvaret, redigera källkoden och skapa en pull-begäran. Vi kommer att granska ändringarna och inkludera dem i arkivet om det är till hjälp.