Skapa ett tomt dokument 3D

Skapa en tom 3D sce och spara i stöds 3D format.

Aspose.3D for Java API har stöd för att skapa 3D scen från grunden, och sedan spara i stöds 3D format.

Skapa en tom scen 3D

Följ dessa steg för att skapa en 3D Scene med Aspose.3D for Java for Java 076133488 1:

  1. Skapa en instans iScenKlass som representerar 3D scen.
  2. Generera 3D dokument genom att ringaSparaMetodenScenKlasseinstans.

Skapa en tom 3D scen: Programmeringprover