Read 3D document

Lista över format som stöds 3D (import)

Aspose.3D for Java API har stöd för att läsa olika typer av 3D dokument. Tillgängliga konstruktörer i klassen Scene hjälper till att göra det och de accepterar en giltig filsökvägssträng. De läsbara filformat som stöds är följande:

 1. FBX 7.5 (ASCII, Binära)
 2. FBX 7.4 (ASCII, Binära)
 3. FBX 7.3 (ASCII, Binära)
 4. FBX 7.2 (ASCII, Binära)
 5. STL (ASCII, binär)
 6. WavefrontOBJ
 7. Discreet3DS
 8. Universal3D
 9. Collada
 10. glTF
 11. DXF
 12. PLY (ASCII, binär)
 13. X (ASCII, binära)
 14. Draco
 15. 3MF
 16. RVM (Text, binärt)
 17. ASE

Konstruktörerna av Scene klass detekterar dokumentformatet 3D internt.

Importera 3D dokument

Aspose. 3D for Java API har stöd för att importera olika typer av 3D dokument för ändring, tillägg och bearbetning.

Läs en 3D Scene: Programmeringsprovning

Arbetar med 3D Egenskaper

Aspose.3D API låter dig läsa 3D Scenegenskaper med hjälp av scenens barnnoder. Följande kodprov visar hur denna funktion används.