Läs 3D

Förteckning över 3D stödda format (import)

Aspose.3D for Java API har stöd för att läsa olika typer av 3D dokument. De tillgängliga konstruktörerna av klassen Scene hjälper till att göra det och de accepterar en giltig fil sökvägssträng. De läsbara filformat som stöds är följande:

 1. FBX 7,5 (ASCII, binära)
 2. FBX 7,4 (ASCII, binära)
 3. FBX 7,3 (ASCII, binära)
 4. FBX 7,2 (ASCII, binära)
 5. STL (ASCII, binära)
 6. WavefrontOBJ
 7. Discreet3DS
 8. Universal3D
 9. Collada
 10. glTF
 11. DXF
 12. PLY (ASCII, binära)
 13. X (ASCII, binära)
 14. Draco
 15. 3MF
 16. RVM (Text, binära)
 17. ASE

Konstruktörerna av Scene klass detektera 3D dokumentformat internt.

Importera 3D dokument

Aspose.3D for Java API stöder import av olika typer av 3D dokument för ändringen. Tilläggs- och bearbetningsändamål.

Läsa en 3D scen: Programmeringprover

Arbeta med 3D Egenskaper

Aspose.3D API kan du läsa 3D Scenegenskaper som använder scenens barn Noder. Följande kodprov visar hur denna funktion används.