Arbeta med cylinder

Contents
[ ]

Anpassa offset övrev

Aspose.3D for Java tillåter anpassning Offset Toppen av en cylinder. För att använda denna funktionalitet, kan du använda setOffsetTop() metod av Cylinder klass. Följande kod snutt visar hur man anpassar Offset Top:

TOD:imageName_Av_Text:

Den vänstra har OffsetTop satt till (5, 3, 0), Det är lätt att se att topplocket har flyttat och hela bålet påverkas också.

Anpassa shearBottom

Aspose.3D for Java gör det möjligt att anpassa skjuv botten på en cylinder. För att använda denna funktionalitet, kan du använda setShearBottom() fastighet av Cylinder klass. Följande kodutdrag visar hur man anpassar skjuv nedre:

TOD:imageName_Av_Text:

Den vänstra cylindern har ShearBottom till (0, 0.83) medan den högra är en vanlig cylinder.

Skapa fläkt- cylinder

Aspose.3D for Java gör det möjligt att skapa en fläktcylinder. För att använda denna funktionalitet, kan du setGenerateFanCylinder() fastighet av Cylinder klass till true. Följande kodsnutt visar hur denna funktionalitet ska användas:

TOD:imageName_Av_Text:

Den vänstra cylindern har GenerateFanCylinder = false och den högra har GenerateFanCylinder = true.