Arbeta med VRML Format

Contents
[ ]

Öppna VRML filformat

Aspose.3D for Java tillåter arbeta med VRML version 1.0. VRML filformat har lagts till klassen FileFormat. Aspose.3D kan automatiskt detektera VRML format, så FileFormat brukar ignoreras i Open metod. Följande kod snippet visar hur öppen VRML filformat.