Gjut och ta emot skuggor på 3D Geometrier

Kasta och ta emot skugga

Som standard kastar alla objekt i scenen skuggor från en ljuskälla. Utvecklare kan också ta emot skuggor per objekt base i objektytan. Detta kodexempel avslöjar hur ljus- och kameraobjekt ska ställas in. Den skapar också ett plan och placerar tre objekt med olika färger och skugginställningar.

Alla geometrier har CastShadows = true och ReceiveShadows=true, skuggorna av röd box och torus gjutna till planet, Den röda lådan tar inte emot skuggor och blå lådan kastar inte skuggor.

Programmeringsprova

Detta kodexempel kastar och får skuggor på 3D geometries.

Redigeringsresultat

TOD:imageName_Av_Text: