Detektera format för 3D fil i C# .NET

Detektera formatprogrammeringsprover

Följande C# provkod illustrerar hur man upptäcker ett filformat av 3D fil (med hjälp av fil sökvägen eller strömmen ) och kontrollera dess förlängning.