Kodning 3D Mesh i Google Draco Arkiv

Hämta en 3D Mesh och koda i Google Draco Arkiv

Den Encode-metod som exponeras i klassen DracoFormat kan användas för att koda en 3D-mask i Google Draco filen. Det tar en Mesh och DracoSaveOptions objekt som parametrar. Med hjälp av Draco sparalternativ kan utvecklare också ange position, texturkoordinater, färg och normala bitar samt kompressionsnivå före kodning av en mesh.

Programmeringsprova

Detta kodexempel hämtar en Mesh av Sphere, och sedan koda i filen Google Draco efter angiven komprimeringsnivå.