Konvertera Mesh för ett enda 3D objekt i PLY

Skapa ett 3D objekt och spara det till PLY-fil.

De överbelastade EncodeMesh medlemmar som exponeras av klassen PlyFormat kan användas för att konvertera Mesh av en Mesh 3D objekt till PLY-fil. De EncodeMesh medlemmar tar Mesh, utdata filnamn och PlySaveOptions objekt som parametrar. Med hjälp av PLY sparalternativ kan utvecklare ändra namnet på koordinatkomponenter.

Programmeringsprova

Detta kodexempel skapar ett 3D Cylinderobjekt, och sedan koda i filen PLY.

C#

 // Create a cylinder object and save it to ply file

FileFormat.PLY.EncodeMesh(new Cylinder(), "cylinder.ply");

/* using Ply save options*/

//Save as binary PLY format, the default value is ASCII

PlySaveOptions opt = new PlySaveOptions(FileContentType.Binary);

//change the components to 's' and 't'

opt.TextureCoordinateComponents.Item1 = "s";

opt.TextureCoordinateComponents.Item2 = "t";

//save the mesh

FileFormat.PLY.EncodeMesh(new Cylinder(), "cylinder.ply", opt);