Arbeta med sfärens radie

Arbeta med sfärens radie

Med hjälp av Aspose.3D for .NET kan du få en radie av en sfär. För att få eller ställa in radien kan du använda Radius Sphere klass. Nedan följer kodprovet för att ställa in en sfärs radie.