Skapa rektangulär Torus i 3D Scene

Rektangulär torus

Vi har lagt till RectangularTorus klass, det tillåter utvecklare att placera en parameteriserad rektangulär torus i scenen, Detta kan konverteras till ordinarie mesh/triangelt mesh under att spara scenen till olika filformat som stöds.

C#

 RectangularTorus rt = new RectangularTorus();

rt.InnerRadius = 17;

rt.OuterRadius = 22;

rt.Height = 30;

rt.Arc = Math.PI * 0.5;

Scene scene = new Scene();

scene.RootNode.CreateChildNode(rt);

scene.Save("rtorus.obj", FileFormat.WavefrontOBJ);

Den genererade rektangulära torus ser ut enligt följande:

TOD:imageName_Av_Text: