M07M3D dosyasında eshes

Mvalid tek bir geçerli Mesh içine eshes

Developers, birden fazla mesh’i tek bir geçerli ağa birleştirebilir. They, 3D sahnesinin, bir düğümün veya düğümlerin tümünü tek bir ağa dönüştürebilir. In bunu başarmak için, Aspose.ThreeD.Entities.PolygonModifier sınıfında üç MergeMesh üyesi vardır.

Definition

 // Convert a whole node to a single transformed mesh

// Vertex elements like normal/texture coordinates are not supported yet

// <param name="node">The node to merge</param>

// <returns>Merged mesh</returns>

public static Mesh MergeMesh(Node node)

// Convert a whole scene to a single transformed mesh

// Vertex elements like normal/texture coordinates are not supported yet

// <param name="scene">The scene to merge</param>

// <returns>The merged mesh</returns>

public static Mesh MergeMesh(Scene scene);

// Convert a set of nodes to a single transformed mesh

// Vertex elements like normal/texture coordinates are not supported yet

// <param name="nodes">The nodes to merge</param>

// <returns>Merged mesh</returns>

public static Mesh MergeMesh(IList<Node> nodes);

The kod örneği aşağıdaki bir sahnenin tüm meshlerini tek bir geçerli ağ içinde birleştirir.

C#

 // load a 3D scene

Scene scene = new Scene("LAD-TOP.rvm");

// merge all meshes

Mesh mesh = PolygonModifier.MergeMesh(scene);

// encode this mesh into the PLY format

FileFormat.PLY.EncodeMesh(mesh, "LAD-TOP.ply");