PLY dosyasında tek bir 3D nesnesinin vert onvert Mesh

C3D nesnesini yeniden hazırlayın ve PLY dosyasına kaydedin

PlyFormat sınıfı tarafından maruz kalan EncodeMesh üyelerini aşırı yükledi, 3D nesnesinin 076481 481 dosyasına Mesh ‘ü dönüştürmek için kullanılabilir. The 076. 481 üyeleri Mesh, çıkış dosyası adı ve PlySaveOptions nesnelerini parametreler olarak alır. 07. 3481 kaydetme seçeneklerini kaydetme, geliştiriciler koordinat bileşenlerinin adını değiştirebilir.

Programming ample ample

Tkod örneği 3D Cylinder nesnesini oluşturur ve sonra PLY dosyasında kodlanır.

C#

 // Create a cylinder object and save it to ply file

FileFormat.PLY.EncodeMesh(new Cylinder(), "cylinder.ply");

/* using Ply save options*/

//Save as binary PLY format, the default value is ASCII

PlySaveOptions opt = new PlySaveOptions(FileContentType.Binary);

//change the components to 's' and 't'

opt.TextureCoordinateComponents.Item1 = "s";

opt.TextureCoordinateComponents.Item2 = "t";

//save the mesh

FileFormat.PLY.EncodeMesh(new Cylinder(), "cylinder.ply", opt);