Szincir işlemleri ile dönüşüm matrisinin oluşturulmasını içerir

Contents
[ ]

Suppose, bir Transformuuilder örneği varTbVe zincir işlemleri:

C#

 // Change the (x, y, z) into (x + 1, y, z)

var a = tb.Translate(1, 0, 0)

// Rotate alone with the Y axis with 180 deg will change the (x, y, z) into (-x, y, -z)

.RotateEulerDegree(0, 180, 0)

// Scale by 2 will change the (x, y, z) into (2x, 2y, 2z)

.Scale(2)

// change the (x, y, z) into (z, y, x)

.Rearrange(Axis.ZAxis, Axis.YAxis, Axis.XAxis)

.Matrix;public enum ComposeOrder

{

  /// <summary>

  /// Append the new transform to the chain

  /// </summary>

  Append,

  /// <summary>

  /// Prepend the new transform to the chain

  /// </summary>

  Prepend

}

If bu örneğin oluştur sırası Prepend, son matris soldan sağa hesaplanır, bu da son dönüşüm matrisinin bu görevleri yapacağı anlamına gelir:

 1. (X, y, z) içine (x 1, y, z)
 2. 180180deg ile Y ekseni ile tek başına (x, y, z) (-x, y, -z)
 3. Scale 2 ile (x, y, z) (2x, 2y, 2z) olarak değişecek
 4. Change (x, y, z) içine (z, y, x)

Compose ut sipariş Append ise, sipariş aşağıdaki gibi tersine çevrilecektir:

 1. Change (x, y, z) içine (z, y, x)
 2. Scale 2 ile (x, y, z) (2x, 2y, 2z) olarak değişecek
 3. 180180deg ile Y ekseni ile tek başına (x, y, z) (-x, y, -z)
 4. (X, y, z) içine (x 1, y, z)

C#

 //use prepend order so the calculation is performed from left to right:

var m = (new TransformBuilder(ComposeOrder.Prepend))

  //Change the (x, y, z) into (x + 1, y, z)

  .Translate(1, 0, 0)

  // Rotate alone with the Y axis with 180deg will change the (x, y, z) into (-x, y, -z)

  .RotateEulerDegree(0, 180, 0)

  //Scale by 2 will change the (x, y, z) into (2x, 2y, 2z)

  .Scale(2)

  //change the (x, y, z) into (z, y, x)

  .Rearrange(Axis.ZAxis, Axis.YAxis, Axis.XAxis)

  .Matrix;

 //Apply this matrix on a (0, 0, 0) vector, then we get the right result (0, 0, -2)

 var t = m * Vector3.Origin;