NNNransformation to the Node

TSR (Translation/Scaling/Rotation) en çok 3D senaryosunda kullanılır, Aspose.3D yılında bunlara erişmek için bir sınıf Transform sağladık. Ffffine dönüşümleri şunları içerir:

  • Translation
  • Scaling
  • Rotation
  • Shear haritalama
  • Squeeze haritalama

Qotate by uuaternion

Eotate by Euler ngngles

Custom formation ransformation Matrix

We ayrıca doğrudan Matrix kullanabilir: